ჩვენ შესახებ

საზოგადოებირივი აქტივობის თვალსაზრისით ჩვენი მიზანია საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის გაძლიერების ხელშეწყობისთვის ქართველი საზოგადოების მხარდაჭერა საკუთარი სტარტაპ-იდეების განხორციელებში, მათი პროფესიული განვითარებისთვის სპეციალიზირებული ტრენინგებისა და კურსების ორგანიზება საქართველოსა და გერმანიაში, მათი ბიზნეს გეგმების განსახორციელებლად ფინანსური დონორების მოძიებასა და შესაბამისი კონტაქტების დამყარებაში დახმარება. პროფესიით დასაქმება ქართული დიპლომის აღიარებითა და გერმანული ენის შესაბამისი ცოდნით: კვალიფიციური კადრის ქართული უმაღლესი და პროფესიული დიპლომით დასაქმება გერმანიაში იმ დარგებში, რომელშიც გერმანიის სახელმწიფოს გააჩნია კადრის დეფიციტი. ეს არის ინტეგრაციის კარგი შესაძლებლობა მათთვის, ვინც დაინტერესებულია გერმანიაში ხანგრძლივი ცხოვრებითა და მუშაობით.
საზოგადოებირივი აქტივობის თვალსაზრისით ჩვენი მიზანია საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის გაძლიერების ხელშეწყობისთვის ქართველი საზოგადოების მხარდაჭერა საკუთარი სტარტაპ-იდეების განხორციელებში, მათი პროფესიული განვითარებისთვის სპეციალიზირებული ტრენინგებისა და კურსების ორგანიზება საქართველოსა და გერმანიაში, მათი ბიზნეს გეგმების განსახორციელებლად ფინანსური დონორების მოძიებასა და შესაბამისი კონტაქტების დამყარებაში დახმარება. პროფესიით დასაქმება ქართული დიპლომის აღიარებითა და გერმანული ენის შესაბამისი ცოდნით: კვალიფიციური კადრის ქართული უმაღლესი და პროფესიული დიპლომით დასაქმება გერმანიაში იმ დარგებში, რომელშიც გერმანიის სახელმწიფოს გააჩნია კადრის დეფიციტი. ეს არის ინტეგრაციის კარგი შესაძლებლობა მათთვის, ვინც დაინტერესებულია გერმანიაში ხანგრძლივი ცხოვრებითა და მუშაობით.
საზოგადოებირივი აქტივობის თვალსაზრისით ჩვენი მიზანია საქართველოს ეკონომიკური მდგრადობის გაძლიერების ხელშეწყობისთვის ქართველი საზოგადოების მხარდაჭერა საკუთარი სტარტაპ-იდეების განხორციელებში, მათი პროფესიული განვითარებისთვის სპეციალიზირებული ტრენინგებისა და კურსების ორგანიზება საქართველოსა და გერმანიაში, მათი ბიზნეს გეგმების განსახორციელებლად ფინანსური დონორების მოძიებასა და შესაბამისი კონტაქტების დამყარებაში დახმარება. პროფესიით დასაქმება ქართული დიპლომის აღიარებითა და გერმანული ენის შესაბამისი ცოდნით: კვალიფიციური კადრის ქართული უმაღლესი და პროფესიული დიპლომით დასაქმება გერმანიაში იმ დარგებში, რომელშიც გერმანიის სახელმწიფოს გააჩნია კადრის დეფიციტი. ეს არის ინტეგრაციის კარგი შესაძლებლობა მათთვის, ვინც დაინტერესებულია გერმანიაში ხანგრძლივი ცხოვრებითა და მუშაობით.

ჩვენი გუნდი

სოფიო კვანტალიანი

დამფუძნებელი / დირექტორი

ნანა თოდუა

გენერალური მენეჯერი

ანა გიორგაძე

ფინანსური მენეჯერი

თამარ ჯანჯღავა

HR მენეჯერი

მზია ბასილაძე

დიპლ. გერმანისტი

ნატა ვარლამიშვილი

დიპლ. გერმანისტი

მერი ჯანჯღავა

დიპლ. გერმანისტი

თეა მკერვალიშვილი

დიპლ. გერმანისტი

ირმა ლაბაძე

დიპლ. გერმანისტი

კონტაქტი

ტელეფონი: 599801680; მეილი: gdf.kontakt@yahoo.de

    ka_GEქართული